Citáty na tetování

Citáty na tetování jsou velmi oblíbené. Většinou se jedná o jednu větu či souvětí, které vyjadřuje životní moudro nebo postoj daného člověka. Občas se stane i to, že nevědí co tetování vlastně znamená.

K nejrozšířejším jazykům, které se používají patří latina, hebrejština a angličtina.

 

SYNOIDA EMAUTÓ ÚDEN EPISTAMENTÓ.
Vím, že nic nevím.
 
ERRARE HUMANUM EST.
Mýlit se je lidské.
 
SINE AMICITIA VITAM ESSE NULLAM.
Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný.
 
ALEA IACTA EST.
Kostky jsou vrženy.
 
LIBENTER HOMINDES ID, QUOD VOLUNT, CREDUNT.
Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí.
 
VENI, VIDI, VICI.
Přišel jsem, viděl a zvítězil.
 
AUDENTES FORTUNA IUVAT.
Odvážným štěstí přeje.
 
AEQUAM MEMENTO REBUS IN ARDUIS SERVARE MENTEM.
Hleď si zachovat klidnou mysl v dobách trudných.
 
POTIUS SERO QUAM NUMQUAM.
Lépe pozdě než nikdy.
 
DIVITIAE APUD SAPIENEM IN SERVITUTE, APUD STULTUM IN IMPERIO.
Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
 
NON EST AD ASTRA MOLLIS E TERRIS VIA.
Není lehká cesta k hvězdám ze země - k vznešeným cílům.