Tetování latinské citáty

Latinské citáty jsou velmi oblíbené i při tetování. Většinou se jedná o jednu větu či souvětí, které vyjadřuje životní moudro nebo postoj daného člověka. Občas se stane i to, že nevědí co tetování vlastně znamená.

Latina patří určitě k nejrozšířejším jazykům, vzhledem k tomu že se již moc nepoužívá.

 

SYNOIDA EMAUTÓ ÚDEN EPISTAMENTÓ.
Vím, že nic nevím.
 
ERRARE HUMANUM EST.
Mýlit se je lidské.
 
SINE AMICITIA VITAM ESSE NULLAM.
Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný.
 
ALEA IACTA EST.
Kostky jsou vrženy.
 
LIBENTER HOMINDES ID, QUOD VOLUNT, CREDUNT.
Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí.
 
VENI, VIDI, VICI.
Přišel jsem, viděl a zvítězil.
 
AUDENTES FORTUNA IUVAT.
Odvážným štěstí přeje.
 
AEQUAM MEMENTO REBUS IN ARDUIS SERVARE MENTEM.
Hleď si zachovat klidnou mysl v dobách trudných.
 
POTIUS SERO QUAM NUMQUAM.
Lépe pozdě než nikdy.
 
DIVITIAE APUD SAPIENEM IN SERVITUTE, APUD STULTUM IN IMPERIO.
Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
 
NON EST AD ASTRA MOLLIS E TERRIS VIA.
Není lehká cesta k hvězdám ze země - k vznešeným cílům.